Jak przebiega doładowywanie telefonu?

1. Wybierz operatora i numer telefonu

2. Wprowadź kwotę doładowania

3. Wybierz sposób płatności

Potwierdzenie otrzymasz e-mailem oraz smsem od operatora.

Doładowania Orange

Zasil swoją kartę Orange dowolną kwotą. Najmniejsza kwota to 5 zł, maksymalna to 150 zł.

Czas wykorzystania limitu uzależniony jest od kwoty doładowania. Im wyższą kwotą doładujesz swoje konto, tym masz dłuższy okres wykonywania i odbierania połączeń. Jeśli np. zasilisz konto kwotą 5 zł to czas na wykonywanie połączeń wynosi 2 dni, a na odbieranie połączeń 7 dni. Dla 50 zł - 3 m-ce na wykonywanie połączeń i 12 m-cy na odbieranie połączeń.

Doładuj konto